publicerad: 2021  
bokstavsbarn bokstavs­barnet, plural bokstavs­barn, bestämd plural bokstavs­barnen
bok·stavs|­barn·et
substantiv
[bo`k-] el. [bok`-]
var­dagligt; något ned­sättande barn med viss typ av funktions­nedsättning som vanligen betecknas med en förkortning i form av en kombination av bok­stäver (t.ex. adhd)
JFR adhd
belagt sedan 1999