publicerad: 2021  
bolåneinstitut bolåne­institutet, plural bolåne­institut, bestämd plural bolåne­instituten
bo·låne|­in·stit·ut·et
substantiv
bo`låneinstitut
in­rättning som erbjuder kredit till privat­personer vid bostads­köp
belagt sedan 1991