publicerad: 2021  
bombare bombaren, plural bombare, bestämd plural bombarna
bomb·ar·en
substantiv
[båm`b-]
var­dagligt vanligen i sammansättn. bombplan
V-bombare
belagt sedan 1947