publicerad: 2021  
bomärke bo­märket bo­märken
bo|­märk·et
substantiv
bo`märke
(privat) tecken som an­ger av­sändare, under­tecknare eller ägare av fast eller lös egendom särsk. i sam­hällen utan all­män skriv­kunnighet
sätta sitt bo­märke på något; bo­märken har vanligen betecknat familjen eller gården; bo­märket fyllde förr ungefär samma funktion som namn­teckningen gör nu
äv. bildligt personlig prägel
en idé som han redan har satt sitt bo­märke på
belagt sedan 1477 (Skrå-Ordningar); fornsvenska bomärke; till 2bo!! i bet. 'bo­hag; boskap' och märke