publicerad: 2021  
bonmot bonmotet, plural bonmot el. bonmoter, bestämd plural bonmoten el. bonmoterna
bon·mot·et
substantiv
[båŋ´]
kvick formulering
belagt sedan 1734; av franska bon mot med samma betydelse, eg. 'gott ord'; besläktat med motto