publicerad: 2021  
boningshus bonings­huset, plural bonings­hus, bestämd plural bonings­husen
bo·nings|­hus·et
substantiv
bo`ningshus
hus som huvud­sakligen är av­sett för boende särsk. i mots. till byggnader för andra ända­mål
omvandlingen av bonings­hus till kontor
belagt sedan ca 1755