publicerad: 2021  
bootleg plural boot­legs, utrum
boot|­leg
substantiv
[bo´tleg]
otillåten in­spelning av konsert el. annan före­ställning
belagt sedan 1994; av engelska bootleg 'olaglig in­spelning'