publicerad: 2021  
boplats bo­platsen bo­platser
bo|­plats·en
substantiv
bo`plats
plats där någon stadig­varande bor mest i fråga om för­historiska förhållanden och om till­håll för djur
boplatsfynd; boplatskultur
sten­ålderns bo­platser låg ofta vid havs­stränderna; nu har fisk­tärnorna åter­vänt till sina bo­platser
belagt sedan 1671