publicerad: 2021  
bortodling bort­odlingen
bort|­odl·ing·en
substantiv
[bårt`-]
sänkning av mull­halten i jord, orsakad av odling
bortodling (av något)
bort­odling av jordbruks­mark
belagt sedan 1982