publicerad: 2021  
1bortom
bort|­om
preposition
[bårt`-]
(långt vidare) på andra sidan av (ofta) någon geografisk före­teelse eller dylikt
bort­om de blånande bergen
äv. beträffande tid
hon ville förlänga perspektivet bak­åt, bort­om renässansen
äv. bildligt
språket bort­om logiken; oöverskådliga krafter bort­om gott och ont
belagt sedan 1430–50 (Fem Mose böcker); fornsvenska bort um; se ur­sprung till bort, 2om!!
Det är något bort­om bergen, bort­om blommorna och sången,
det är något bak­om stjärnor, bak­om heta hjärtat mitt. Dan Andersson, ur inlednings­dikten till Svarta ballader (1917)
2bortom
bort|­om
adverb
[bårt`-]
(i position) på andra sidan av någon plats som fram­går av samman­hanget
de hade över­skridit floden och trängt vidare där bort­om
äv. beträffande tid
vi måste ha god framför­hållning, till år 2030 och där bort­om
belagt sedan 1827; se ur­sprung till 1bortom!!