publicerad: 2021  
boställe bo­stället bo­ställen
bo|­ställ·et
substantiv
bo`ställe
fastighet som upp­låts åt vissa befattnings­havare ur­sprungligen som en del av lönen
prästboställe
belagt sedan 1693