publicerad: 2021  
bosättning bo­sättningen bo­sättningar
bo|­sätt·ning·en
substantiv
bo`sättning
1 sällan plur. in­rättande av bo­stad särsk. beträffande an­skaffning av möbler, hus­geråd och dylikt
äv. om byggande av bo­städer på ett nytt om­råde
bo­sättning på gamla sump­marker blev möjlig tack vare de nya diknings­metoderna
belagt sedan 1773
2 sär­skilt arkeologi om­råde med (för­hållandevis enkla) bo­städer för någon äldre kultur
bosättningsplats
ut­grävning av en bo­sättning från sten­åldern
äv. om nu­tida ny­bygge eller dylikt
illegala bo­sättningar i stadens ut­kanter
belagt sedan 1799