publicerad: 2021  
bosättningsort bosättnings­orten bosättnings­orter
bo·sätt·nings|­ort·en
substantiv
bo`sättningsort
ort där någon har sin stadig­varande bo­stad
belagt sedan 1859