publicerad: 2021  
brandalarm brand­alarmet, plural brand­alarm, bestämd plural brand­alarmen
brand|­a·larm·et
substantiv
bran`dalarm
signal som an­ger att en brand har brutit ut
äv. om mot­svarande an­ordning
sätta på brand­alarmet; brand­alarmet ljöd
belagt sedan 1896