publicerad: 2021  
brandbekämpare brand­bekämparen, plural brand­bekämpare, bestämd plural brandbekämparna
brand|­be·kämp·are
substantiv
bran`dbekämpare
brandman
ett fyrtio­tal brand­bekämpare jobbade till­sammans för att släcka skogs­branden
äv. ut­vidgat person som hjälper till att släcka brand
fri­villiga brand­bekämpare
äv. om redskap som an­vänds vid brand­bekämpning
belagt sedan 1947