publicerad: 2021  
brevbäring brev­bäringen
brev|­bär·ing·en
substantiv
bre`vbäring
vidarebefordring av postförsändelser till adressaterna
lantbrevbäring
belagt sedan 1868