publicerad: 2021  
brevbärare brev­bäraren, plural brev­bärare, bestämd plural brevbärarna
brev|­bär·ar·en
substantiv
bre`vbärare
person som yrkes­mässigt vidare­befordrar postförsändelser genom att stoppa dem i adressaternas brev­lådor
brevbärardistrikt; lantbrevbärare
belagt sedan 1686