publicerad: 2021  
brigad brigaden brigader
brig·ad·en
substantiv
briga´d
en stor militär operativ enhet större än regemente men mindre än division; av mycket växlande storlek och samman­sättning
Norrlandsbrigad; pansarbrigad
förr äv. om största trupp­enhet in­om ett trupp­slag (två regementen)
belagt sedan 1632; av franska brigade med samma betydelse; av ita. brigata 'stridande skara', till briga 'strid'; jfr ur­sprung till brigg