publicerad: 2021  
bridreaktor brid­reaktorn brid­reaktorer
brid|­re·akt·or·er
substantiv
bri`dreaktor
typ av kärn­reaktor där nytt bränsle produceras under driften
säkerhets­problemen för brid­reaktorer debatterades intensivt
belagt sedan 1962; av engelska breeder reactor med samma betydelse, till breed 'alstra'