publicerad: 2021  
bristsituation brist­situationen brist­situationer
brist|­situ·at·ion·en
substantiv
bris`tsituation
situation känne­tecknad av otillräcklig till­gång på något
en svår brist­situation
belagt sedan 1940-talet