publicerad: 2021  
sjukdom sjukdomen sjukdomar
sjuk·dom·en
substantiv
sju`kdom
störning i en organisms funktioner ofta beroende på an­grepp av bakterier el. virus
sjukdomsfall; sjukdomstecken; sjukdomstillstånd; blodsjukdom; bristsjukdom; febersjukdom; hudsjukdom; virussjukdom; yrkessjukdom
en allvarlig sjukdom; en svår sjukdom; en smittosam sjukdom; en obotlig sjukdom; hon lider av en ärftlig sjukdom; han av­led efter en längre tids sjukdom; hon var märkt av sjukdomen; hans gamla mor älskade att prata om sjukdomar
äv. om psykisk ohälsa
schizofreni och andra psykiska sjukdomar
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska siukdomber