publicerad: 2021  
bristsjukdom brist­sjukdomen brist­sjukdomar
brist|­sjuk·dom·en
substantiv
bris`tsjukdom
sjukdom som orsakas av brist på nöd­vändigt ämne t.ex. vitamin el. spår­ämne
brist­sjukdomar är vanliga bland barn i tredje världen
belagt sedan 1929