publicerad: 2021  
stilbrott stil­brottet, plural stil­brott, bestämd plural stil­brotten
stil|­brott·et
substantiv
sti`lbrott
olycklig sammanblandning av uttrycks­sätt på skilda stil­nivåer
belagt sedan 1935