publicerad: 2021  
1bråddjup bråd­djupet, plural bråd­djup, bestämd plural bråd­djupen
bråd|­djup·et
substantiv
brå`ddjup
mycket stort djup med mer el. mindre lod­räta väggar
de stod på randen av ett bråd­djup
äv. bildligt
känslornas bråd­djup
belagt sedan 1652; 1976 i bildlig bemärkelse
2bråddjup bråd­djupt bråd­djupa
bråd|­djup
adjektiv
brå`ddjup
som stupar nästan lod­rätt till stort djup särsk. i fråga om sjö- el. havs­förhållanden
bråd­djupa stup; i fjorden var det bråd­djupt bara 20 meter från land
belagt sedan 1644