publicerad: 2021  
brädspel bräd­spelet, plural bräd­spel, bestämd plural bräd­spelen
bräd|­spel·et
substantiv
brä`dspel
ett tärnings­spel med brickor som ska flyttas runt ett spel­bräde
en form av bräd­spel tros ha varit känd i Norden på vikinga­tiden
belagt sedan 1628