publicerad: 2021  
segling seglingen seglingar
segl·ing·en
substantiv
se`gling
det att segla med båt el. far­tyg
segling (någonstans)
äv. om annan förflyttning med hjälp av vinden vanligen i sammansättn.
brädsegling; draksegling; skridskosegling
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska sighling