publicerad: 2021  
bröstmått bröst­måttet, plural bröst­mått, bestämd plural bröst­måtten
bröst|­mått·et
substantiv
brös`tmått
om­kretsen av människo­kroppen i bröst­höjd
upp­ge bröst­mått vid beställning
belagt sedan 1919