publicerad: 2021  
bröstregister bröstregistret, plural bröst­register, bestämd plural bröstregistren
bröst|­reg·istr·et
substantiv
brös`tregister
lägre tonhöjds­område med över­vägande bröst­resonans vid sång
ett stycke där han fick ut­nyttja hela sitt bröst­register
belagt sedan 1887