publicerad: 2021  
budgetunderskott budget­underskottet, plural budget­underskott, bestämd plural budget­underskotten
budget|­under·skott·et
substantiv
bud`getunderskott
under­skott i (statlig) budget
regeringen försökte få ner budget­underskottet genom besparingar och vissa skattehöjningar
belagt sedan 1930-talet