publicerad: 2021  
budgetöverskott budget­överskottet, plural budget­överskott, bestämd plural budget­överskotten
budget|­över·skott·et
substantiv
bud`getöverskott
över­skott i budget
belagt sedan 1921