publicerad: 2021  
bunkra bunkrade bunkrat
verb
bunk`ra
ibland med partikelnupp, utan större betydelse­skillnad förnya driv­medels­förrådet om far­tyg (el. fartygsbesättning)
någon/något bunkrar (upp) (något)
någon bunkrar (upp) (något)
något bunkrar (upp) (något)
någon/något bunkrar (upp) (med något)
någon bunkrar (upp) (med något)
något bunkrar (upp) (med något)
far­tyget bunkrade (upp) i Marseille
äv. var­dagligt skaffa förråd av något, särsk. av livs­medel, drycker m.m., ofta till far­tyg el. till fest
bunkra mat in­för jul­helgen
belagt sedan 1931
bunkrabunkrande, bunkring