publicerad: 2021  
bunkringsolja bunkringsoljan
bunkr·ings|­olj·an
substantiv
bunk`ringsolja
olja som är lämplig som driv­medel för far­tyg
belagt sedan 1970-talet