publicerad: 2021  
bålverk bål­verket, plural bål­verk, bestämd plural bål­verken
bål|­verk·et
substantiv
`lverk
historiskt typ av av­spärrning som fungerar som försvarsverk ur­sprungligen bestående av lod­räta pålar eller dylikt
ett bålverk (mot något)
äv. om liknande strandskoning
ofta bildligt starkt försvar för något ideellt
FN – ett fredens bål­verk; ett bål­verk mot rasism och främlings­fientlighet
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska bolverk; av äldre lågtyska bolwerk med samma betydelse, till bole 'planka; trädstam; påle'; jfr ur­sprung till boulevard