publicerad: 2021  
bår båren bårar
bår·en
substantiv
till­fällig bädd för transport av sjuk eller skadad person el. för placering av en död människas kropp
bårhus; bårrem; likbår; rullbår; sjukbår
hon blev skadad och fick bäras ut på bår; båren sköts in i ambulansen
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska bar; till bära