publicerad: 2021  
1bälta bältan bältor
bält·an
substantiv
bäl`ta
bältdjur
belagt sedan 1754; till bälte
2bälta bältade bältat
verb
bäl`ta
1 vanligen perfekt particip sätta på någon bälte i for­don
någon är bältad
alla barnen satt bältade i skol­bussen
belagt sedan 1984
2 var­dagligt bälteslägga med av­seende på patient
någon bältar någon
bälta en våldsam patient
belagt sedan 2009
bältabältning