publicerad: 2021  
bältdjur bält­djuret, plural bält­djur, bestämd plural bält­djuren
bält|­djur·et
substantiv
bäl`tdjur
typ av dägg­djur med ledat ben­pansar och kraftiga gräv­klor före­kommande i Syd- och Mellan­amerika
belagt sedan 1832