publicerad: 2021  
bärgningsbil bärgnings­bilen bärgnings­bilar
bärg·nings|­bil·en
substantiv
[bär`j-]
större bil för bärgning av skadat for­don ut­rustad med special­anordningar
bärgnings­bilens blinkande varnings­ljus
belagt sedan 1950