publicerad: 2021  
böndag bön­dagen bön­dagar
bön|­dag·en
substantiv
`ndag
historiskt ofta bestämd form sing. guds­tjänst­dag som är sär­skilt ägnad åt bön och tack­sägelse förr särsk. om bot­dagen, reformations­dagen, missions­dagen och tacksägelse­dagen
(på/under) böndagen
() böndagen
(under) böndagen
de fyra bön­dagarna
belagt sedan 1530