publicerad: 2021  
börd börden
börd·en
substantiv
´rd
1 släkt­mässigt ur­sprung med tanke på föräldrars (el. för­fäders) nationalitet, bostads­ort, samhälls­ställning eller dylikt
(till) börden (adj) börd
hon är av adlig börd; han är små­länning till börden; nazisterna lämnade honom i fred trots hans judiska börd
spec. om finare, gärna adlig, här­komst
kvinnan av börd och mannen av folket
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska byrþ; gemensamt germanskt bildn. till bära i bet. 'föda'; jfr ur­sprung till innebörd, nederbörd, uppbörd, åtbörd
2 nästan en­bart i sammansättn. födsel av människa
barnsbörd; efterbörd; jungfrubörd; tvillingbörd
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Uplands-Lagen