publicerad: 2021  
bördig bördigt bördiga
börd·ig
adjektiv
`rdig
1 som växter trivs och frodas på om jord, särsk. i odlings­samman­hang
en bördig floddal
belagt sedan 1546; till börd i en äldre bet. 'av­kastning'
2 som här­stammar från den plats eller dylikt som fram­går av samman­hanget
bördig från något
hon bor sedan länge i Upp­sala men är bördig från Väster­götland
belagt sedan 1400-talet (Ett forn-svenskt legendarium); fornsvenska byrdhogher, bördogher 'här­stammande; av god börd'; till börd