publicerad: 2021  
bördsadel börds­adeln
börds|­adeln
substantiv
`rdsadel
mest vid beskrivning av äldre förhållanden (samman­fattningen av) alla personer med ärftligt adelskap
mot­sättningarna mellan börds­adeln och ämbets­adeln på 1600-talet
belagt sedan 1841