publicerad: 2021  
börda bördan bördor
börd·an
substantiv
`rda
(tung) packning som är lastad på djur eller person för förflyttning
klövjebörda; mansbörda
en tung börda; han dignade under bördan
äv. något ut­vidgat
grenarnas tunga bördor av gula och röda frukter
ofta bildligt om tungt arbete el. psykisk belastning
bevisbörda; försörjningsbörda; syndabörda
vi måste fördela bördorna rätt­vist i besparings­tider
lägga sten på börda se sten
belagt sedan början av 1400-talet (Svenska Medeltids-Postillor); fornsvenska byrþe, byrdha; nära besläktat med bära; jfr ur­sprung till avbörda, påbörda