publicerad: 2021  
börja om började börjat
börj·ar om
verb
[åm´]
göra en förnyad start
börja om (med något/att+verb)
börja om (med något)
börja om (med att+verb)
börja om från början; det blev lite fel, vi börjar om
belagt sedan 1837