publicerad: 2021  
kurs kursen kurser
kurs·en
substantiv
1 bestämd mängd kunskaps­stoff som ska in­hämtas ofta under en fast­ställd tids­period; ofta i grupp och med lärar­ledd under­visning; som en del av längre ut­bildning el. som kortare ut­bildning in­om visst om­råde
kursbok; kurskrav; kurslitteratur; dykkurs; grammatikkurs
en lätt kurs; en svår kurs; en obligatorisk kurs; en fri­stående kurs; en för­beredande kurs; en propedeutisk kurs; ge en kurs; gå (på) en kurs
en kurs (i något)
han läste in kursen på egen hand; en kurs i silversmide
äv. med mer ton­vikt på under­visning m.m.
kursansvarig; kursavgift; kursgård; kurskamrat; campuskurs; distanskurs; kvällskurs
kursen börjar nästa mån­dag
belagt sedan 1757; via franska av lat. cur´sus 'lopp; kapp­löpning', till curr´ere 'löpa, springa'; jfr ur­sprung till diskurs, exkurs, konkurs, kos, kurir
2 knappast plur. riktning som något rör sig i el. ska röra sig i, särsk. till sjöss
kursändring
nordöstlig kurs; rak kurs; stadig kurs; hålla kursen; lägga om kursen; komma ur kurs
(sätta) kurs (mot/på något)
(sätta) kurs (mot något)
(sätta) kurs (något)
de satte kurs på en klippa vid stranden; ett far­tyg med kurs hem­åt
äv. ut­vidgat
han satte genast kurs på smörgås­bordet
spec. handlings­linje
en fast kurs i politiken
belagt sedan 1556
3 gällande pris på valuta, aktier eller dylikt
kursfall; kursvärde; dollarkurs; köpkurs; säljkurs
kursen (för/på något)
kursen (för något)
kursen (något)
fallande kurser; stigande kurser; dagens kurs
stå högt i kurs vara högt värderadBeatles har stått högt i kurs sedan 60-talet
stå lågt i kurs vara lågt värderadsjälv­ironi står lågt i kurs hos många toppolitiker
belagt sedan 1630