publicerad: 2021  
capita ingen böjning
cap·ita
substantiv
[ka´-]
per capita per personsärsk. vid fördelning eller dylikt: Washington lär ha fler körer per capita än någon annan stad i världen
belagt sedan 1887; av lat. cap´ita, plur. av cap´ut 'huvud'