publicerad: 2021  
canossavandring canossa­vandringen canossa­vandringar
canossa|­vandr·ing·en
substantiv
[kanås`a-]
av­bön under för­ödmjukande former ur­sprungligen om en kejsares bot­görar­vandring till en påve i Canossa
fackförenings­ledarens canossa­vandring efter det förhastade ut­fallet mot riksdags­ledamöterna; partiets ko­vändning och canossa­vandring
belagt sedan 1880; till Canossa, namn på italiensk medel­tida borg