publicerad: 2021  
carol plural carols, utrum
substantiv
[kär´ol]
typ av folklig engelsk sång särsk. julsång (Christmas Carol)
kvartetten sjöng carols i köp­centret
belagt sedan 1987; av engelska carol med samma betydelse; till ä. franska carole 'ring­dans, sånglek'