publicerad: 2021  
ceremoniel ceremonielet, plural ceremoniel, bestämd plural ceremonielen
cere·moni·el·et
substantiv
ceremonie´l
noga an­given ordning för ceremoni vanligen för mycket hög­tidliga till­fällen
ceremonielet för stats­besök
belagt sedan 1743