publicerad: 2021  
cerebral cerebralt cerebrala
cerebr·al
adjektiv
cerebra´l
som har att göra med intellekt och själs­förmögenheter
barnets cerebrala ut­veckling
äv. anatomi som har att göra med stora hjärnan
cerebral pares se pares
belagt sedan 1842; modern bildn. till lat. cer´ebrum 'hjärna'