publicerad: 2021  
cerebrospinal cerebrospinalt cerebrospinala
cerebro·spin·al
adjektiv
cerebrospina´l
som har att göra med hjärnan och rygg­märgen
cerebrospinala nerv­systemet
belagt sedan 1837; till lat. cer´ebrum '(stor)hjärna' och spinal